FSV Group

Vårt forretningsområde dekker drift og utleie av mindre spesialfartøy til ulike operasjoner over og under vann. Vår målsettning er å være den fremste aktøren i dette markedet med hensyn på riskohåndering og kostnadseffektivitet for våre kunder.

Ved å kombinere et mannskap med lang operasjonell erfaring og gode systemer for risikostyring og effektivitet er vi i stand til å levere den kvaliteten som våre krevende kunder forlanger. Vi skal være den ledende aktøren på vårt område, og oppnår dette gjennom å ligge i front både med fartøy og teknisk utstyr forrøvrig, styringssystemer samt operasjonell kompetanse.

Selskapets strategi tilsier en kraftig vekst for vår flåte av spesialfartøy under 500 brt for bruk til operasjoner som:

  • Slep
  • Frakt
  • Bistand til installasjon og inspeksjon av oppdrettsanlegg ihht NS9415
  • Bistand til ROV- og subseaoppdrag

I tillegg til de operasjonene vi her nevner spesielt, er våre fartøy meget fleksible og kan dermed utføre en lang rekke ulike marine oppdrag. Vår flåte består foreløpig av fartøy med fartsområde "Liten Kystfart" og vi kan dermed operere fartøyene helt ut til 20 nm av grunnlinjen. Se området "Flåte" for en nærmere beskrivelse av våre fartøy.

© 2013 | FSV Group | Tel: +47 952 03 869 | E-post: kontakt@fsvgroup.no